THỰC ĐƠN TẠI QUÁN LÁ

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

MÓN ĐẶC BIỆT

 • CÁ TÉP CON UM RAU RỪNG
 • GÀ XÉ MÂM
 • CÁ LĂNG 2 MÓN NƯỚNG + LẨU
 • CƠM CHÁY CÁ DỨA
 • THĂN BÒ NƯỚNG TIÊU TỎI
 • LẨU NẤM HẢI SẢN
 • LẨU CHẢ CUA ĐỒNG
 • GÙ BÒ NHÚNG MẺ
 • ĐÙI CỪU NƯỚNG

MÓN MỚI

 • GÙ BÒ NHÚNG MẺ/ NƯỚNG VỈ
 • TÔM HÙM
 • CA HÔ
 • CÁ LĂNG SÔNG
 • CÁ CHẠCH LẤU
 • CƠM CHÁY CÁ DỨA
 • HẢI SẢN TƯƠI SỐNG
 • TÔM CÀNG MÚM BẾN TRE

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

 GỎI

 • GỎI KHÔ CÁ DỨA
 • GỎI BẮP BÒ CẢI MẦM
 • GỎI XOÀI KHÔ SẶC
 • GỎI XOÀI KHÔ MỰC
 • GỎI BAO TỬ
 • GỎI MỰC THÁI
 • GỎI TÔM THÁI
 • GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
 • GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT
 • GỎI HẢI SẢN

CƠM

 • CƠM CHIÊN TỎI
 • CƠM CHIÊN TRỨNG
 • CƠM CHIÊN CÁ MẶN
 • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • CƠM CHIÊN HẢI SẢN
 • CƠM CHIÊN HOA KỲ
 • CƠM VẮT CÁ DỨA
 • CƠM CHÁY CÁ DỨA
 • CƠM TRẮNG CÁ DỨA

RAU CỦ QUẢ

 • BẦU LUỘC + KHO QUẸT
 • ĐẬU RỒNG XÀO BÒ
 • ĐẬU BẮP LUỘC
 • BÔNG THIÊN LÝ XÀO BÒ / XÀO TỎI
 • RAU MUỐNG XÀO TỎI / CHAO / LUỘC
 • RAU LUỘC THẬP CẨM+KHO QUẸT
 • KHỔ QUA CHÀ BÔNG/ XÀO TRỨNG
 • CẢI BẸ XANH XÀO TỎI
 • SALAD DẦU DẤM + TRỨNG
 • BẦU LUỘC + CHẤM TRỨNG

NGHÊU SÒ ỐC

 • SÒ MAI NƯỚNG MỠ HÀNH
 • ỐC BƯU HẤP SẢ + GỪNG”
 • ỐC BƯU NƯỚNG TIÊU SỌ
 • ỐC BƯU NẤU CHUỐI
 • SÒ DƯƠNG NƯỚNG MỠ HÀNH
 • NGHÊU HẤP SẢ + HẤP THÁI
 • NGHÊU TAY CẦM
 • SÒ HUYẾT CHÁY TỎI / RANG ME
 • SÒ HUYẾT NƯỚNG MỠ HÀNH

CHÁO + SÚP

 • CHÁO HÀO
 • CHÁO NGHÊU
 • CHÁO SÒ HUYẾT
 • CHÁO LƯƠN KHOAI MÔN
 • CHÁO THỊT BÒ BẰM
 • CHÁO TÔM
 • CHÁO CÁ LÓC + RAU ĐẮNG
 • SÚP CUA
 • SÚP HẢI SẢN

MÌ – BÚN XÀO

 • MIẾN XÀO: CUA / LƯƠN / HẢI SẢN
 • MÌ / BÚN XÀO THẬP CẨM
 • MÌ CHỦ XÀO TÔM
 • MÌ / BÚN XÀO BÒ
 • MÌ / BÚN XÀO HEO
 • MÌ / BÚN XÀO TIM GAN
 • MÌ / BÚN XÀO HẢI SẢN

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

ĐẬU HŨ

 • ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN
 • ĐẬU HŨ CHIÊN SẢ ỚT
 • ĐẬU HŨ LƯỚT VÁN
 • TRỨNG CHIÊN GIÒN
 • ĐẬU HŨ TẮM MẮM

 • GÀ NƯỚNG LU
 • GÀ CHIÊN BƠ
 • GÀ QUAY ME
 • GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
 • GÀ RANG MUỐI

GÀ TA

 • GÀ TA ĐI BỘ QUAY LU
 • GÀ TA ĐI BỘ NƯỚNG MUỐI ỚT
 • GÀ TA XÉ PHAY + NẤU CHÁO

GÀ CHỌI

 • GÀ CHỌI HẦM XẢ (NGUYÊN CON)
 • GÀ CHỌI XÁO MĂNG (NGUYÊN CON)
 • GÀ CHỌI GIẢ CẦY (NGUYÊN CON)

CÁC MÓN NẤM

 • NẤM NƯỚNG GIẤY BẠC
 • NẤM XÀO HẢI SẢN
 • NẤM XÀO BÒ
 • NẤM XÀO TỎI
 • LẨU NẤM CHAY
 • LẨU NẤM HẢI SẢN

 • BÒ TƠ NHÚNG HÈM/MẺ
 • BÒ TÁI CHANH/ XÀO THIÊN LÝ
 • BÒ XÀO CẦN NƯỚC/ KHỔ QUA
 • BÒ XÀO ỚT XANH/ CỦ HÀNH
 • BÒ LÚC LẮC/ SALAD DẦU DẤM BÒ
 • BÒ BÓP THẤU/ BÒ BÍT TẾT

LƯƠN

 • LƯƠN BẰM XÚC BÁNH ĐA
 • XÀO LĂN + BÁNH MÌ
 • XÀO SẢ ỚT
 • CHIÊN GIÒN
 • NƯỚNG RAU RĂM
 • NƯỚNG LÁ CHANH

ẾCH

 • ẾCH NƯỚNG LU
 • ẾCH XÀO LĂN
 • ẾCH XÀO SẢ ỚT
 • ẾCH CHIÊN GIÒN
 • ẾCH CHIÊN BƠ
 • ẾCH CHIÊN NƯỚC MẮM
 • ẾCH HẤP RAU RĂM

MỰC

 • MỰC SỮA CHIÊN GIÒN
 • CHIÊN NƯỚC MẮM
 • HẤP GỪNG
 • NƯỚNG LU
 • CHẢ MỰC HẠ LONG
 • KHÔ MỰC NƯỚNG / CHIÊN GIÒN
 • KHÔ CÁ LÙ ĐÙ NƯỚNG / CHIÊN

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

HÀU

 • NƯỚNG / ĐÚT LÒ PHÔ MAI
 • NƯỚNG MỠ HÀNH / NƯỚNG MỌI
 • ĂN SỐNG (MÙ TẠT TÍNH RIÊNG)

CÁ SAPA

 • CÁ SAPA NƯỚNG GIẤY BẠC
 • CÁ SAPA HẤP CUỘN RAU RỪNG

TAI TƯỢNG

 • TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ
 • TAI TƯỢNG CHƯNG TƯƠNG HỘT

CÁ CHÉP

 • CÁ CHÉP CHIÊN XÙ
 • CÁ CHÉP CHƯNG TƯƠNG
 • CÁ CHÉP NẤU RIÊU

CÁ LÓC

 • CÁ LÓC HẤP BẦU
 • CÁ LÓC CHIÊN XÙ
 • CÁ LÓC NƯỚNG LU
 • CÁ LÓC KHO TỘ + CANH CHUA

ĐIÊU HỒNG

 • ĐIÊU HỒNG CHIÊN XÙ
 • ĐIÊU HỒNG CHƯNG TƯƠNG HỘT
 • ĐIÊU HỒNG NƯỚNG GIẤY BẠC
 • ĐIÊU HỒNG 2 MÓN (MÙ TẠT+ NẤU NGÓT )

CÁ THÁC LÁC

 • THÁC LÁC CHIÊN THÌ LÀ
 • THÁC LÁC HẤP CẢI BẸ XANH
 • LẨU THÁC LÁC KHỔ QUA

HẢI SẢN

 • TÔM CÀNG MÚM BẾN TRE
 • TÔM CÀNG LOẠI 1
 • TÔM SÚ
 • TÔM HẦM MUỐI”
 • CUA THỊT
 • CUA GẠCH

HẢI SẢN

 • BA BA – CUA ĐINH
 • BẠCH TUỘC SỐNG
 • CÁ TẦM
 • CÁ BÓP
 • CÁ CHẼM
 • CÁ LĂNG

HẢI SẢN

 • CÁ BỐNG MÚ
 • CÁ CHIM TRẮNG
 • CÁ CHÌNH
 • CÁ BÒ ĐẠI DƯƠNG
 • MỰC LÁ

*Combo xèo xèo thỏa thích dành cho tất cả các ngày trong tuần:

CÁC MÓN LẨU

 • LẨU NẤM HẢI SẢN
 • LẨU CHẢ CUA ĐỒNG
 • LẨU TÔM
 • LẨU THÁI HỘI QUÁN
 • LẨU THẬP CẨM
 • LẨU HẢI SẢN
 • LẨU LƯƠN

CÁC MÓN LẨU

 • LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU NGÓT
 • LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU CHUA
 • LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
 • LẨU CÁNH GÀ LÁ GIANG
 • LẨU CÁ KÈO LÁ GIANG
 • LẨU ẾCH LÁ GIANG
 • LẨU GÀ TA LÁ GIANG

MÓN NƯỚNG

 • SƯỜN HEO NƯỚNG LU
 • GIÒ HEO NƯỚNG LU/ GIẢ CẦY
 • SÒ HUYẾT NƯỚNG MỠ HÀNH/ MỌI
 • MỰC LÁ NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG MỌI
 • CÁ TRỨNG
 • CÁ LÓC/ CÁ KÈO/ ẾCH NƯỚNG LU
 • CÁ SABA NƯỚNG GIẤY BẠC

*Combo xèo xèo thỏa thích dành cho tất cả các ngày trong tuần:

Bia

 • BIA HEINEKEN LON CAO
 • HEINEKEN LON 250
 • HEINEKEN CHAI
 • HEINEKEN LON
 • BIA TIGER CRYSTAL CHAI
 • BIA TIGER CRYSTLE LON
 • BIA TIGER LON
 • BIA TIGER CHAI
 • BIA LARUE CHAI
 • BIA THÙNG

Rượu

 • VANG ĐỎ VORAZ (SPAIN)
 • VANG ĐỎ FINCA DE ZALAMENA
 • VANG ĐỎ GOLDEN SHIRAZ
 • VANG TRẮNG SANTICO
 • VODKA PUTINKA 500ml
 • VODKA PUTINKA 750ml
 • VODKA HÀ NỘI 29% – 300 ML
 • VODKA HÀ NỘI 39% – 750 ML
 • VINA VODKA 29% – 300 ML
 • VINA VODKA 38% – 500 ML
 • RƯỢU ĐẾ CÁC LOẠI
 • RƯỢU MẠNH ( NGOẠI / VN)

Rượu

 • VANG ĐỎ VORAZ (SPAIN)
 • VANG ĐỎ FINCA DE ZALAMENA
 • VANG ĐỎ GOLDEN SHIRAZ
 • VANG TRẮNG SANTICO
 • VODKA PUTINKA 500ml
 • VODKA PUTINKA 750ml
 • VODKA HÀ NỘI 29% – 300 ML
 • VODKA HÀ NỘI 39% – 750 ML
 • VINA VODKA 29% – 300 ML
 • VINA VODKA 38% – 500 ML
 • RƯỢU ĐẾ CÁC LOẠI
 • RƯỢU MẠNH ( NGOẠI / VN)